Üldtööplaan

2019/2020. õa õppe- ja kasvatustööd toetavate sündmuste plaani ehk üldtööplaaniga saad tutvuda SIIN.

Üldtööplaan kalendrikuude kaupa on leitav SIIN

Plaanis võib tekkida muudatusi.

 

© 2016 Haabneeme Kool