Meie kool

Haabneeme Kool on 1.septembrist 2014 Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloaga põhikool, kus õppetöö toimub I ja II kooliastmes.

2014/2015.õppeaastal õppis Haabneeme Koolis 343 õpilast, neist 253 I ja 90 II kooliastmes, klassikomplekte oli sel õppeaastal koolis 15.

2015/2016. õppeaastal oli koolis 18 klassikomplekti 420-ne õpilasega; 1.-3. klasse 10 (õpilasi 237) ning 4.-6. klasse 8 (õpilaste arv 183).

2016/2017 õppeaasta detsembris õpib Haabneeme Koolis 454 õpilast, neist 321 I kooliastmes ja 132 II kooliastmes, klassikomplekte on 19.

Info on uuendamisel.

 

Kooli ajaloost

Haabneeme Kool asub Viimsi vallas Harjumaal. 2009.aastal ehitati Viimsi Keskkoolist 700 meetrit Randvere poole Randvere tee äärde koolimaja, mis sai Viimsi Kooli I ja II kooliastme õppehooneks. 1.septembril 2009 alustas Viimsi Kooli väikeses majas 13 klassikomplekti (Viimsi Keskkooli 2.-3.klass).

Viie aasta jooksul kasutati õppehoone nimetamiseks erinevaid nimesid, viimatine oli Karulaugu õppehoone. Viimsi Keskkool kasvas suure kiirusega ja ühtset juhtimist kolmes erinevas õppehoones (vahepeal oli juurde ehitatud ka Randvere õppehoone) oli raske saavutada, seetõttu võttis Viimsi valla volikogu veebruaris 2014 vastu otsuse Viimsi Keskkooli õppehoonete eraldamise eraldiseisvateks koolideks. 6. septembril 2017 avati 3-korruseline juurdeehitus, millega sai kool juurde 1000 m2 pinda. Kool kujundatakse juurdeehituse valmides kolme aasta jooksul ümber 6-klassilisest koolist 9-klassiliseks põhikooliks.

 

Missioon ja visioon

Haabneeme Kooli missioon on aidata õpilasel igakülgselt areneda hoolivaks, vastutustundlikuks ja väärikaks kodanikuks, kellel on tugev eneseusk, analüüsioskus ja tahe arendada parimal võimalikul moel oma erilisust, annet ja loovust.

Haabneeme Kooli visioon on olla tugeva ühtsustundega, paindlik, õppimist ja laia silmaringi väärtustav kogukonnakool, kus väärikas ja kaaslasest lugupidav käitumine on oluline igale koolipere liikmele.

 

Väärtused

Haabneeme Kool on väike turvaline kodulähedane kool. Me peame oluliseks:

  • teadmishimu ja õppimisoskust – meie õpilased on avatud uutele teadmistele,
  • formaalsest hindest tähtsam on oskus ja tahtmine õppida;
  • austust ja lugupidamist – koolis valitseb viisakus, tähelepanelikkus ja hoolimine kõigi inimeste suhtes;
  • kooli kogukonda ja koostööd – koolis on tugev ühtsustunne, mis väljendub kooli ja kodu koostöös ning heades suhetes erinevate kogukondlike huvigruppidega.

© 2016 Haabneeme Kool