Tervisenõukogu

Haabneeme Kooli tervisenõukogu on asutatud september 2017. Kooli üks ülesannetest on arendada koolikeskkonda sellisel viisil, et see aitaks hoida ja tugevdada nii õpilaste kui koolitöötajate tervist.

Tervis ja haridus on omavahel tihedalt seotud, hea tervis aitab kaasa hariduse omandamisele. Tervise nimel tehtud pingutused tähendavad kokkuvõttes ka väiksemat stressi, suuremat koolirõõmu ja paremaid õpitulemusi. Nii õpilased kui õpetajad on rohkem rahul.

Tervisenõukogusse kuuluvad:

  • Riin Peeters- HEV-koordineerija/sotsiaalpedagoog
  • Pille Juus- kehalise kasvatuse õpetaja
  • Vivika Kupper- klassiõpetaja
  • Lissi Sau- pikapäeva õpetaja
  • Eve Teepere- kooli medõde
  • Kersti Randmer- klassiõpetaja
  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool