Struktuur

Haabneeme Kooli juhib juhtkond, kuhu kuuluvad koolijuht, õppejuht, HEV-koordinaator ja arendusjuht. Õpetajad on jaotunud aineühendustesse, mille juhid kuuluvad kooli laiendatud juhtkonda.

2018/2019. õppeaastal õpib koolis 620 õpilast 28-s klassikomplektis. Koolis töötab kokku seitsekümmend kaks inimest, kellest kuuskümmend neli on tegevpedagoogid.

Tugistruktuuri kuuluvad psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, eripedagoogid, abiõpetajad ja kooli medõde.

Kooli raamatukogu tööd koordineerib raamatukogutöötaja. Tehniliste seadmete korrashoiu ja efektiivse kasutamise tagab IT-spetsialist.

Moodustatud on vanematekogu, kuhu kuulub iga klassi esindaja, kelle hulgast on valitud kooli toimimist toetav hoolekogu. Koolis on õpilasesindus, kuhu kuuluvad II ja III kooliastme õpilased.

 

 

 

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool