Struktuur

Haabneeme Kooli juhib neljast liikmest koosnev juhtkond, kuhu kuuluvad koolijuht, õppejuht, HEV-koordinaator ja arendusjuht.

2017/2018 õppeaastal moodustub põhikooli I,II ja III kooliaste kahekümne kolmest klassikomplektist. Koolis töötab kokku kuuskümmend neli inimest, kellest nelikümmend kuus on tegevpedagoogid.

Tugistruktuuri kuuluvad psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog-nõustaja, eripedagoog, kaks abiõpetajat ja kooli medõde.

Kooli raamatukogu tööd koordineerib raamatukoguhoidja ning spordikompleksi haldab spordisaali administraator. Tehniliste seadmete korrashoiu ja efektiivse kasutamise tagab IT-spetsialist. Klassitundide järgselt viibib koolimajas pikapäevarühma õpetaja.

Moodustatud on vanematekogu, kuhu kuulub iga klassi esindaja kelle hulgast on valitud kooli toimimist toetav hoolekogu. 2016. aasta sügisel loodi õpilasesindus, kuhu kuuluvad II kooliastme õpilased ning mida juhib õp. Kaidy.

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool