Struktuur

Haabneeme Kooli juhib neljast liikmest koosnev juhtkond, kuhu kuuluvad koolijuht, õppejuht, HEV-koordinaator ja arendusjuht.

2016/2017 õppeaastal moodustub põhikooli I ja II kooliaste üheksateistkümnest klassikomplektist. Koolis töötab kokku viiskümmend üks inimest, kellest nelikümmend neli on tegevpedagoogid.

Tugipersonali kuuluvad psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog-nõustaja, eripedagoog, kaks abiõpetajat ja kooli medõde.

Uuendamisel

Kooli raamatukogu tööd koordineerib raamatukoguhoidja ning spordikompleksi haldab spordisaali administraator. Tehniliste seadmete korrashoiu ja efektiivse kasutamise tagab IT-spetsialist. Klassitundide järgselt viibib koolimajas pikapäevarühma õpetaja.

Moodustatud on vanematekogu, kuhu kuulub iga klassi esindaja kelle hulgast on valitud kooli toimimist toetav hoolekogu. 2016. aasta sügisel loodi õpilasesindus, kuhu kuuluvad II kooliastme õpilased ning mida juhib õp. Kaidy.

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool