Struktuur

Haabneeme Kooli juhib juhtkond, kuhu kuuluvad koolijuht, õppejuht, HEV-koordinaator, arendusjuht ja haridustehnoloog. Õpetajad on jaotunud aineühendustesse, mille juhid kuuluvad kooli laiendatud juhtkonda.

2019/2020. õppeaastal õpib koolis 667 õpilast 31. klassikomplektis. Koolis töötab kokku kaheksakümmend viis inimest, kellest seitsekümmend seitse on tegevpedagoogid.

Tugistruktuuri kuuluvad psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, eripedagoogid, abiõpetajad ja kooli medõde.

Kooli raamatukogu tööd koordineerib raamatukogutöötaja. Tehniliste seadmete korrashoiu ja efektiivse kasutamise tagab IT-spetsialist.

Moodustatud on vanematekogu, kuhu kuulub iga klassi esindaja, kelle hulgast on valitud kooli toimimist toetav hoolekogu. Koolis on õpilasesindus, kuhu kuuluvad II ja III kooliastme õpilased.

 

 

 

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool