Vastuvõtt kooli

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 5 „Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 ja Viimsi Vallavalitsuse 27.01.2012.a määruse nr 1 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ alusel.


Vastuvõtt esimesse klassi 2019/2020

Haabneeme Kooli õpilaste vastuvõtmise korra ja tingimused leiad SIIT.

Haabneeme Kooli 1. klassi õppima asumiseks tuleb vanemal esitada koolile järgmised dokumendid:

  • avaldus, mille leiab Haabneeme Kooli kodulehelt (http://haabneeme.edu.ee/dokumendid/blanketid/
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
  • lapse sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi koopia
  • lapse tervisekaart või -tõend
  • lapse koolivalmiduskaart

Koos dokumentidega tuua soovi korral avaldus spordiklassiga liitumise kohta.

Kooli astumise dokumente ootame 21. juunini 2019.

Infopäev 1. klassi astujate vanematele ja kooliga tutvumise päev lastele toimub augusti lõpus.

Haabneeme Kooli kantselei on avatud argipäeviti:

Kuni 07.06 kell 9.00-15.00

10.-28.06 on kantselei avatud kell 9.00-13.00

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool