Õppenõukogu koosolekud 2019/2020

31.08.2020 toimus õppenõukogu koosolek 1-6-14

Kinnitatud päevakord:

 1. Ülevaade täiendavast õppetööst
 2. Klassikursuse kordama jätmine
 3. Dokumentide kinnitamine
 4. Õppeaasta kokkuvõte, hindamine
 5. Koduõppe avaldus vastavalt vanema avaldusele
 6. 9. klassi lõpetamine

17.06.2020 toimus õppenõukogu koosolek 1-6-13

Kinnitatud päevakord:

 1. Ülevaade täiendavast õppetööst
 2. 9. klasside lõpetamine

02.06.2020 toimus õppenõukogu koosolek 1-6-12

Kinnitatud päevakord:

 1. Ülevaade 2019/2020 õa III trimestrist ning 2019/2020 õppeaastast
 2. Klassikursuse kordama jätmine vastavalt vanema taotlustele
 3. Üldine info

27.05.2020 toimus erakorraline õppenõukogu koosolek 1-6-11

Kinnitatud päevakord:

 1. Õpetajate esindaja valimine Viimsi vallavalitsuse korraldatud Haabneeme Kooli direktori konkursi komisjoni

28.04.2020 toimus erakorraline õppenõukogu koosolek 1-6-10

Kinnitatud päevakord:

 1. Eriolukorrast tingitud erisused hindamisel, loovtöö sooritamisel ja põhikooli lõpetamisel 2019/2020 õppeaastal

07.04.2020 toimus erakorraline õppenõukogu koosolek 1-6-9

Kinnitatud päevakord:

 1. Haabneeme Kooli hindamisjuhendi lisa ja kodukorra lisa (kord veebitunnis) kinnitamine

05.03.2020 toimus õppenõukogu koosolek 1-6-8

Kinnitatud päevakord:

 1. Ülevaade 2019/2020 õa II trimestrist
 2. Koduõpete avaldused vastavalt vanemate taotlustele
 3. Üldine info

18.02.2020 toimus erakorraline õppenõukogu koosolek 1-6-7

Kinnitatud päevakord:

 1. Koduõppe rakendamine vastavalt vanema taotlusele

09.01.2020 toimus erakorraline õppenõukogu koosolek 1-6-6

Kinnitatud päevakord:

 1. Ajutise õppes osalemise keelu rakendamine

18.12.2019 toimus erakorraline õppenõukogu koosolek 1-6-5

Kinnitatud päevakord:

 1. Koduõppe rakendamine vanema taotlusel

28.11.2019 toimus õppenõukogu koosolek 1-6-4

Kinnitatud päevakord:

 1. Õppenõukogu protokollija ja sekretäri nimetamine
 2. Ülevaade 2019/2020 õa I trimestrist
 3. Üldine info

12.11.2019 toimus erakorraline õppenõukogu koosolek 1-6-3

Kinnitatud päevakord:

 1. Koduõppe katkestamine

01.11.2019 toimus erakorraline õppenõukogu koosolek 1-6-2

Kinnitatud päevakord:

 1. Vanema taotlusel koduõppe rakendamine

15.10.2019 toimus erakorraline õppenõukogu koosolek 1-6-1

Kinnitatud päevakord:

 1. Vanema taotlusel koduõppe rakendamine

© 2016 Haabneeme Kool