Õppenõukogu koosolekud 2017/2018

31.08.2017 toimus 2016/17 õppeaastat lõpetav õppenõukogu koosolek, mille päevakorras oli dokumentatsiooni korrastamine ja kinnitamine.

 

2017/2018 õppeaastal esimesel poolel toimusid õppenõukogu koosolekud  18. oktoobril ja 30. novembril.

18.10.17
Kinnitatud päevakord
1. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine

30.11.17
Kinnitatud päevakord
1. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine
2. Trimestri lõpetamine, kokkuvõtted, vajadusel õpiabi määramine

 

2017/2018 õppeaasta teisel poolel toimusid õppenõukogu koosolekud 9.01.18, 31.01.2018, 08.03.2018, 04.04.2018, ja 11.06.2018

9.01.18
Kinnitatud päevakord
1. Vanema taotluse alusel õpilase koduõppe lõpetamine

31.01.18
Kinnitatud päevakord
1. Vanema taotluste alusel kahele õpilasele koduõppe rakendamine

08.03.2018

Kinnitatud päevakord

  1. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.

04.04.2018

Kinnitatud päevakord

  1. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.

11.06.2018

Kinnitatud päevakord

  1. III trimestri kokkuvõte

31.08.2018 toimus 2017/2018 õppeaastat lõpetav õppenõukogu koosolek

Kinnitatud päevakord

  1. 2017/2018 täiendav õppetöö ja klasside lõpetamine
  2. 2017/2018 õa kokkuvõte
  3. 2018/2019 üldeesmärgid ja üldtööplaani kinnitamine

© 2016 Haabneeme Kool