Õppenõukogu koosolekud 2018/2019

30.08.2019 toimus õppenõukogu koosolek

Kinnitatud päevakord

 1. Täiendav õppetöö
 2. Õppeaasta kokkuvõte
 3. Vanema taotlusel koduõppe rakendamine
 4. Õpetajate esindaja valimine hoolekokku
 5. Uue töökeskkonnavoliniku valimine
 6. Üldtööplaani kinnitamine

19.06.2019 toimus õppenõukogu koosolek

Kinnitatud päevakord

 1. Täiendav õppetöö
 2. Koduõppe rakendamine vanema taotlusel
 3. Jooksvad küsimused

06.06.2019 toimus õppenõukogu koosolek

Kinnitatud päevakord

 1. Ülevaade III trimestri õpitulemustest
 2. Ülevaade 2018/2019. õa õpitulemustest
 3. Üldine info

19.03.2019 toimus erakorraline õppenõukogu koosolek

Kinnitatud päevakord:

 1. Vanema taotlusel koduõppe rakendamine

07.03.2019 toimus õppenõukogu koosolek

Kinnitatud päevakord
1. Ülevaade II trimestri õpitulemustest

2. Üldine info


11.02.2019 toimus erakorraline õppenõukogu koosolek

Kinnitatud päevakord:

 1. Vanemate taotluste alusel koduõppe rakendamine

2018/2019 õppeaastal esimesel poolel toimus õppenõukogu koosolek 22.11.2018

22.11.2018
Kinnitatud päevakord
1. Ülevaade I trimestri õpitulemustest

2. Ülevaade HEV õpilastest

3. Vanema taotluse alusel koduõppe rakendamine

© 2016 Haabneeme Kool