Sisehindamine ja järelvalve

Haabneeme Koolis teostati ajavahemikul19.09-23.09.2016 haldusjärelvalvet õppe-ja kasvatustegevuse üle.
Teavitusdokumendi leiad SIIT ning õiendi kinnituse SIIT.
Haldusjärelevalvet üldhariduskooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja piirkondade eksperdid ( Põhja piirkonna ekspert: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee)

Riiklikku järelevalvet õppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond (kontakt: http://www.hm.ee/index.php?03150113126)

 

© 2016 Haabneeme Kool