Huvitegevus

Info 2021/2022 õppeaastaks 


KABERING – kolmapäeval kell 13.15-14.00, ringijuht Irma Nahkor

KABERING – kolmapäeval kell 14.20-15.05, ringijuht Irma Nahkor

Alanud õppeaastal on huvilistel võimalik alustada või jätkata tegevust Haabneeme Kooli kaberingides. Kabe on suurepärane mäng, mis

• on lihtne ja samas põnevate võimaluste mäng,
• arendab lapse püsivust ja loogilist mõtlemist,
• õpetab väärikalt võitma ja kaotama,
• võimaldab olla lapsel väikese harjutamise järel võrdväärne vastane ka emale-isale.
Kabe on mõtlemismäng, mis sobib harrastamiseks igas vanuses lapsele – mida varem, seda parem. Kaberingis õpivad lapsed mängima kabet või ka teisi mõtlemismänge. Innukamaid julgustatakse osalema erinevatel lastevõistlustel, mida korraldatakse Eestis, aga ka välismaal.


MALERING – reedeti kell 14.05-14.50, ringijuht Margus Sööt

MALERING – reedeti kell 14.55-15.40, ringijuht Margus Sööt

Jätkame male huviringiga. Tunnis tegeletakse reeglite ning strateegiate omandamisega.


 

 LAUAMÄNGUDE HUVIRING 1.-2. KLASSIDELE, huviring toimub neljapäeviti kell 13.20-15.00, ringijuht Eleriin Eller

Lauamängud on lõbusad ja harivad seltskonnamängud. Lauamängude mängimine on seltskondlik tegevus.

Igal lauamängul erinevad reeglid, mida tuleb enne mängu alustamist selgeks teha. Lapsed, kes loevad ning püüavad reeglitest aru saada õpivad juba märkamatult nii lugemist, probleemide lahendamist, kriitilist mõtlemist kui ka analüüsimist.

Sarnaselt treenib lauamängude mängimine mälu, võimaldades kasutada erinevaid mäluvõtteid, kuid läbi mängude on võimalik seda treenida lihtsalt ning peaaegu märkamatult.

Lauamängude ringis on lastel võimalik üles leida Proua Tainarulli auhinnatud pirukas, Karudega õppida maasikaid loendama või hoopis kanadeks kehastuda ning esimesena 5 muna kokku koguda jpm.

Ringi on oodatud esimese ja teise klassi lapsed.


KÄSITÖÖ JA MEISTERDAMINE 3.-6. KLASSILE – esmaspäeviti kell 15.45-17.15, ringijuht Maarika Puust, käsitööklass

Selles ringis on õpilastel võimalus tegelda käsitööga enam kui koolitunnid seda võimaldavad. Käsitööringis arendatakse ilumeelt, näpuosavust, loovust ja iseseisvat mõtlemis- ning planeerimisoskust mitmesuguste käeliste tegevuste kaudu. Proovime erinevaid käsitöötehnikaid: õmblemist, tikkimist, viltimist, punumist, helmetööd ja meisterdamist. Teeme tutvust erinevate käsitöövärvide ja materjalidega. Püüame materjale taaskasutada, kujundades õpilastes loodust säästvat mõtteviisi.


RAHVATANTS – 1.-2. klassidele esmaspäeviti kell 13.20-14.05 aulas, ringijuhid Kairi Lehtpuu ja Maido Saar

RAHVATANTS – 3.-5. klasside segarühm esmaspäeviti kell 14.15-15.00 aulas, ringijuhid Kairi Lehtpuu ja Maido Saar

Haabneeme Koolis tegutseb kaks rahvatantsurühma: 3.-5. klasside segarühm ja 1.-2. klasside rühm.
Õpitakse erinevaid folkloorseid ja ka autoritantse. Esinemas käiakse kooli üritustel, Viimsi päevakeskustes. Osaleme kohalikel ja piirkondlikel tantsupidudel.
Ootame endi sekka kõiki rõõmsameelseid tantsuhuvilisi lapsi, kes peavad lugu heast seltskonnast, liikumisest, kes väärtustavad sirget rühti ja tahavad tundma õppida rahvakultuuri.


DIGITAALMEEDIA HUVIRING – kolmapäeviti kell 15.00, ringijuht Stephane Ducauquy
Õpilasel peaks olema arvutikasutamise, operatsioonisüsteemide põhiteadmised, samuti oskus inglise keeles suhelda (Tund toimub inglise keeles)
Kui sulle pakub huvi logo kujundamine, graafika, foto- ja videotöötlus, oled oodatud liituma meie tegevustega. www.facebook.com/tallinndigitalmedia


MINIFIRMA HUVIRING – 7.-8. klasside õpilastele, neljapäeviti, juhendaja Janek Popell

Minifrima ringis õpilased loovad reaalse ja toimiva ettevõtte, mõtlevad välja äriidee, loovad toote või teenuse, turundavad ja müüvad oma toodet või teenust, osalevad õpilasfirma laatadel ja muudel organiseeritud müügiüritustel. Minifirma koosneb 3-5 õpilasest. Vajalik on iseseisva töö tahe.


Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Haabneeme Koolis 2021/2022 õppeaastal

Matemaatikaring “Nupula”, E kell 13.15 1.klassidele ning E kell 14.10 2. klassidele, juhendaja Kaidy Õismets

https://viimsi.edu.ee/teadmiskeskus/huvikool-teadmiskeskus-collegium-eruditionis/haabneeme-kool/


 

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool