Huvitegevus

Info 2022/2023 õppeaastaks 


MALERING – reedeti kell 14.15 – 15.55, ringijuht Margus Sööt, ruum A103

Jätkame male huviringiga. Tunnis tegeletakse reeglite ning strateegiate omandamisega.


KABERING – kolmapäeval kell 13.15-14.00, ringijuht Irma Nahkor ruum A321

KABERING – kolmapäeval kell 14.20-15.05, ringijuht Irma Nahkor  ruum A321

Alanud õppeaastal on huvilistel võimalik alustada või jätkata tegevust Haabneeme Kooli kaberingides. Kabe on suurepärane mäng, mis

• on lihtne ja samas põnevate võimaluste mäng,
• arendab lapse püsivust ja loogilist mõtlemist,
• õpetab väärikalt võitma ja kaotama,
• võimaldab olla lapsel väikese harjutamise järel võrdväärne vastane ka emale-isale.
Kabe on mõtlemismäng, mis sobib harrastamiseks igas vanuses lapsele – mida varem, seda parem. Kaberingis õpivad lapsed mängima kabet või ka teisi mõtlemismänge. Innukamaid julgustatakse osalema erinevatel lastevõistlustel, mida korraldatakse Eestis, aga ka välismaal.

 


KÄSITÖÖ JA MEISTERDAMINE 3.-6. KLASSILE – esmaspäeviti kell 15.00-16.30, ringijuht Maarika Puust, käsitööklass

Selles ringis on õpilastel võimalus tegelda käsitööga enam kui koolitunnid seda võimaldavad. Käsitööringis arendatakse ilumeelt, näpuosavust, loovust ja iseseisvat mõtlemis- ning planeerimisoskust mitmesuguste käeliste tegevuste kaudu. Proovime erinevaid käsitöötehnikaid: õmblemist, tikkimist, viltimist, helmetööd, lilleseadet, paberi ja kartongitööd, voolimist ja meisterdamist. Teeme tutvust käsitöövärvide, töövahendite ja materjalidega. Oleme loovad ja leiame võimaluse erinevaid materjale taaskasutada, kujundades loodust säästvat mõtteviisi.


KUNSTI- JA LOOVUSRING 1. klassile – teisipäeviti kell 13.20-14.00, ringijuht Mari Saarepera-Mae, ruum A104

Kunstiring “Loovuse võlumaa”
Kunst on kõikjal meie ümber. Kunsti kaudu on meil võimalus väljendada oma loovust, tundeid, mõtteid, tähelepanekuid, jagada edasi sõnumit ning pidada dialoogi. Kunst õpetab meid nähtava kõrval nägema nähtamatut ning toidab meie isukat kujutlusvõimet.
Kunstiring on mõeldud 7. – 8.aastastele Haabneeme Kooli õpilastele, kus saab erinevate töövõtete ja tehnikate raames nii maalida ja joonistada kui ka voolida ja meisterdada. Kunstiga tegelemine on üks parimaid meetodeid ja võimalusi arendamaks lapse loovust, peenmotoorikat ehk käelist tegevust (silmade ja käte koostöö), vaatamise ja nägemise oskust, kujutamisvõimet ning loob mitmekesiseid võimalusi eneseväljenduseks, meelelahutuseks, teraapiliseks kogemuseks ning elu nautimiseks.
Kunstiringi esmatähtsateks väärtusteks on läbi nii praktiliste kui ka suuliste ülesannete ja tegevuste visuaalse maailma tutvustamine, analüüsimine ja kogemine, õppida nägema nö “kastist välja”, koostööoskuste harjutamine, (sisemise) motivatsiooni toetamine, uutele ideedele ja lahendustele orienteeritus, julgus olla nii maailma kui ka iseenda vastu uudishimulik ja aus ning kasvada ja areneda veelgi rohkem empaatia- ja tolerantsivõimelisemaks inimeseks.


MUUSIKALITEATER 1.-5. KLASSILE – kolmapäeviti kell 13.20-15.00, ringijuht Hille Savi, aulas

Muusikaliringi tundides õpime olulisemaid teatri ja muusikali mõisteid, improviseerime, laulame, liigume, õpime koreograafiat, arendame kõnetehnikat ning tutvume hääleimprovisatsiooniga. Teeme koos etüüde ja erinevaid harjutusi ning toome lavale õppeaasta jooksul vähemalt ühe laste muusikali, lisaks väikesed numbrid kooli jõulu- ja kevadkontserdile.


RAHVATANTS – 1.-3. klassile, esmaspäeviti kell 13.20-14.05 aulas, ringijuhid Kairi Lehtpuu ja Maido Saar

Õpitakse erinevaid folkloorseid ja ka autoritantse. Esinemas käiakse kooli üritustel, Viimsi päevakeskustes. Osaleme kohalikel ja piirkondlikel tantsupidudel.
Ootame endi sekka kõiki rõõmsameelseid tantsuhuvilisi lapsi, kes peavad lugu heast seltskonnast, liikumisest, kes väärtustavad sirget rühti ja tahavad tundma õppida rahvakultuuri.


SPORDIRING – esmaspäeval kell 14.00 – 14.45, ringijuht Bert Tippi, kogunemine võimlas
SPORDIRING – neljapäeval kell 14.00 – 15.20, ringijuht Bert Tippi, kogunemine võimlas

Spordiringi on oodatud kõik õpilased, kes sooviksid peale koolipäeva oma aega sisustada sportliku tegevusega. Tegeleme üldfüüsilise ettevalmistusega, mis tähendab, et proovime võimaluste piires läbi erinevad spordialad ja tegevused. Keskendumata konkreetsele spordialale on spordiringi lapsel võimalik osa saada paljudest erinevatest spordialadest ning nende jaoks vajalikest liigutusoskustest. Sarnaselt kehalise kasvatuse tundidele oleme kuni esimese vaheajani treeningutega õues (samuti talvel, kui ilmaolud lubavad).

Milleks osaleda spordiringis? Spordiringi õpilane on valmis edasi liikuma pea iga spordiala juurde, mis temas huvi võiks tekitada, sest on omandanud peamised liigutus- ja liikumisvilumused.

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool