Huvitegevus

 Haabneeme Kooli huviringide tegevus algab oktoobrikuust. Registreerimine huviringidesse toimub Stuudiumi keskkonnas alates 21.09 kell 8.00 (Stuudium/Muu/Registreeri)

Info 2020/2021 õppeaastaks 


KABERING – algajad kolmapäeval kell 13.15-14.15, ringijuht Irma Nahkor, ruum A103

KABERING – edasijõudnud kolmapäeval kell 14.15-15.15, ringijuht Irma Nahkor, ruum A103

Alanud õppeaastal on huvilistel võimalik alustada või jätkata tegevust Haabneeme Kooli kaberingides. Kabe on suurepärane mäng, mis

• on lihtne ja samas põnevate võimaluste mäng,
• arendab lapse püsivust ja loogilist mõtlemist,
• õpetab väärikalt võitma ja kaotama,
• võimaldab olla lapsel väikese harjutamise järel võrdväärne vastane ka emale-isale.
Kabe on mõtlemismäng, mis sobib harrastamiseks igas vanuses lapsele – mida varem, seda parem. Kaberingis õpivad lapsed mängima kabet või ka teisi mõtlemismänge. Innukamaid julgustatakse osalema erinevatel lastevõistlustel, mida korraldatakse Eestis, aga ka välismaal.


MALERING – algajad reedeti kell 14.05-14.50, ringijuht Margus Sööt, ruum A103

MALERING – edasijõudnud reedeti kell 14.50-15.40, ringijuht Margus Sööt, ruum A103

Jätkame male huviringiga. Tunnis tegeletakse reeglite ning strateegiate omandamisega.


MÕTTEMÄNGUDE HUVIRING (gomoku jm) – algajad reedeti kell 13.15-14.00, ringijuht Jaan Narva, ruum A104

MÕTTEMÄNGUDE HUVIRING (gomoku jm) – edasijõudnud reedeti kell 14.05-14.50, ringijuht Jaan Narva, ruum A104

Huviringis õpitakse ja mängitakse mõttemänge nagu gomoku ja sudoko, rendžu ja bridž. Toimub reeglite, loogika, taktika ja strateegia omandamine. Ring toimub koostöös Viimsi Mõttespordiga.


KÄSITÖÖ JA MEISTERDAMINE 4.-7. KLASSILE – esmaspäeviti kell 15.40-17.10, ringijuht Maarika Puust, käsitööklass

Selles ringis on õpilastel võimalus tegelda käsitööga enam kui koolitunnid seda võimaldavad. Käsitööringis arendatakse ilumeelt, näpuosavust, loovust ja iseseisvat mõtlemis- ning planeerimisoskust mitmesuguste käeliste tegevuste kaudu. Proovime erinevaid käsitöötehnikaid: õmblemist, tikkimist, viltimist, punumist, helmetööd ja meisterdamist. Teeme tutvust erinevate käsitöövärvide ja materjalidega. Püüame materjale taaskasutada, kujundades õpilastes loodust säästvat mõtteviisi.


RAHVATANTS – 1.-4. klassidele esmaspäeviti kell 14.05-15.00 aulas, ringijuhid Kairi Lehtpuu ja Maido Saar

RAHVATANTS – 5.-7. klasside segarühm teisipäeviti kell 14.05-15.00 aulas, ringijuhid Kairi Lehtpuu ja Maido Saar

Haabneeme Koolis tegutseb kaks rahvatantsurühma: 5.-6. klasside segarühm ja 1.-4.klasside rühm.
Õpitakse erinevaid folkloorseid ja ka autoritantse. Esinemas käiakse kooli üritustel, Viimsi päevakeskustes. Osaleme kohalikel ja piirkondlikel tantsupidudel.
Ootame endi sekka kõiki rõõmsameelseid tantsuhuvilisi lapsi, kes peavad lugu heast seltskonnast, liikumisest, kes väärtustavad sirget rühti ja tahavad tundma õppida rahvakultuuri.


ÜLDFÜÜSILINE TREENING – 1.-4. klasside õpilastele, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15.00-16.00, ringijuht Dmitri Reinmets. Õues ning võimlas

Trenni eesmärk on pakkuda lastele aktiivset ajaveetmise võimalust peale koolitunde Haabneeme Koolis.
Treeningute sisuks on üldine kehaline ettevalmistus (ÜKE). Erinevad koordinatsiooni ja kiirustarendavad mängud, jooksmine, uisutamine, suusatamine ja erinevad harjutused enda keharaskusega.
Treeningud toimuvad võimalusel väljas. Jooksmine, harjutused jõulinnakus, maastikumängud jne.
September – november: välitreeningud, vajadusel saalis. November- detsember: sisetreeningud
Jaanuar – märts: võimalusel suusatame, vajadusel saalis.
Aprill – juuni: välitreeningud, vajadusel saalis.


NÄITERING – 2.-6. klasside õpilastele, kolmapäeviti kell 14.00 aulas, ringijuhid Annela Tammiste ja Riin Peeters. Aulas

Hea 2.-6. klassi õpilane! Kutsume Sind osalema Haabneeme Kooli näiteringis!
Näitering toimub kolmapäeviti kell 14.00 aulas. Ootame osalema kõiki, kel on huvi teatri vastu ning soov esineda.
Näitering arendab loovust, väljendusoskust, esinemisjulgust ja palju muud.
Esimene ülesastumine juba jõuludel! Juhendatejaks õpetajad Annela ja Riin.


SUHTLUSRING – 1.-3. klasside õpilastele, ringijuht Riin Peeters, esmaspäeviti kell 14.05-14.50 ruum A104

Sobib lastele, kes eelistavad väikese grupiga koos tegutsemist. Ennekõike mõeldud neile, kes on tagasihoidlikumad teistega suhtlemisel ja kel võivad esineda raskused kaaslaste leidmisel.
Peale selle ootame ka selliseid lapsi, kes on elava loomuga, energilised, mis võib mõnikord tekitada raskusi tunnis tähele panemisel.
Suhtlusringi töö eesmärgiks on
1. ennetada sotsiaalsete oskuste puudumisest tekkivaid võimalikke probleeme,
2. ette valmistada koolikeskkonnas ja mina-pildis toimuvateks muutusteks;
3. suhtlemisoskuste ja käitumismudelite valikute tutvustamine ja analüüsimine;
4. meeskonnatöö oskuste arendamine ehk kuidas klassis kui meeskonnas hästi hakkama
saada;
5. tunnete teadvustamine, nendega hakkama saamine;
6. luua usalduslik õhkkond argimuredest rääkimiseks ja neile lahenduste leidmiseks.


DIGITAALMEEDIA HUVIRING – kolmapäeviti kell 15.00, ringijuht Stephane Ducauquy, ruum B310
Õpilasel peaks olema arvutikasutamise, operatsioonisüsteemide põhiteadmised, samuti oskus inglise keeles suhelda (Tund toimub inglise keeles)
Kui sulle pakub huvi logo kujundamine, graafika, foto- ja videotöötlus, oled oodatud liituma meie tegevustega.


MINIFIRMA HUVIRING – 7.-8. klasside õpilastele, neljapäeviti, juhendaja Janek Popell

Minifrima ringis õpilased loovad reaalse ja toimiva ettevõtte, mõtlevad välja äriidee, loovad toote või teenuse, turundavad ja müüvad oma toodet või teenust, osalevad õpilasfirma laatadel ja muudel organiseeritud müügiüritustel. Minifirma koosneb 3-5 õpilasest. Vajalik on iseseisva töö tahe.


TOIDU JA KULTUURI HUVIRING

Toidu ja kultuuri huviring sobib kõigile neile, kellele meeldib katsetada erinevate kultuuride retsepte ja õppida tundma toidu kaudu erinevaid kultuure. Kutsume külla rahvusvahelisi külalisi oma köökide tutvustamiseks. Me küpsetame ning vestleme erinevates keeltes, kuulame muusikat, aga kõige olulisem on toidu nautimine. Eesmärgid : uute toidualaste kogemuste omandamine, toidu ja kultuuri üle arutamine, suhtlemine, loominguline eneseväljendus, inglise keele praktiseerimine.
Toimumisaeg : 1 kord kuus (eraldi registreerumisega ning ringi kuupäev teatatakse eraldi)
Ringijuht Stephane Ducauquy


Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Haabneeme Koolis 2020/201 õppeaastal

Rebase Ruudi loodusring

Matemaatikaring “Nupula”

Programmeerimisring “Püüton”

Kunsti- ja meisterdamise ring

Robootika

https://viimsi.edu.ee/teadmiskeskus/huvikool-teadmiskeskus-collegium-eruditionis/haabneeme-kool/


 

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool