Õpetajad

Haabneeme Kooli õpetajad on jagunenud aineühendustesse:

Klassiõpetajate aineühendus:

Eesti keele ja kirjanduse aineühendus:

 

Võõrkeelte aineühendus:

 

Sotsiaalaineühendus:

 

 

Reaalaineühendus:

 

 

Muusika ja kunstide aineühendus:

 

 

 

 

 

 

Liikumise aineühendus:

 

 

ÕPETAJAD

Nimi Amet E-post Ruum
Epp Jakobson 1.a klassiõpetaja epp.jakobson@haabneeme.edu.ee A101
Birgit Raudsepp 1.b klassiõpetaja birgit.raudsepp@haabneeme.edu.ee A204
Helen Viljamaa 2.a klassiõpetaja helen.viljamaa@haabneeme.edu.ee A104
Krete Kuusmann 2.b klassiõpetaja, huvijuht krete.kuusmann@haabneeme.edu.ee A103
Anna Irjas-Kopli 2.e klassiõpetaja anna.irjas-kopli@haabneeme.edu.ee B206
Virve Meresma 3.a klassiõpetaja virve.meresma@haabneeme.edu.ee A303
Sandra Kangur 3.b klassiõpetaja sandra.kangur@haabneeme.edu.ee A202
Kairi Lehtpuu 4.a klassiõpetaja kairi.lehtpuu@haabneeme.edu.ee A201
Katrin Laurand 4.b klassiõpetaja katrin.laurand@haabneeme.edu.ee A301
Pille Tomingas 4.e klassiõpetaja pille.tomingas@haabneeme.edu.ee
Jana Skripnikov 5.a klassijuhataja, psühholoog jana.skripnikov@haabneeme.edu.ee
Riin Peeters 5.b klassijuhataja, HEV-koordinaator riin.peeters@haabneeme.edu.ee A205
Egle Uibopuu 6.a klassijuhataja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja egle.uibopuu@haabneeme.edu.ee
Hele Must 6.b klassijuhataja, inglise keele õpetaja hele.must@haabneeme.edu.ee A305
Kaia-Liisa Haas 6.c klassijuhataja, saksa ja inglise keele õpetaja kaia-liisa.haas@haabneeme.edu.ee A302
Hannele Kutser 6.e/8.e klassijuhataja hannele.kutser@haabneeme.edu.ee
Kaie Kuut 6.i klassiõpetaja, muukeelsete laste abiõpetaja kaie.kuut@haabneeme.edu.ee
Hille Savi 7.a klassijuhataja, muusikaõpetaja hille.savi@haabneeme.edu.ee
Kaidy Õismets 7.b klassijuhataja, matemaatikaõpetaja kaidy.oismets@haabneeme.edu.ee  A102
Triin Hussar 7.c klassijuhataja, tehnoloogiaõpetaja triin.hussar@haabneeme.edu.ee
Kert Õun 8.a klassijuhataja, ajalooõpetaja kert.oun@haabneeme.edu.ee
Tiina Pukk 8.b klassijuhataja, I-II kooliastme õppejuht tiina.pukk@haabneeme.edu.ee
Lilian Jõesaar 8.c klassijuhataja, inglise keele õpetaja, III kooliastme õppejuht lilian.joesaar@haabneeme.edu.ee
Aire Pajumaa eesti keele ja kirjanduse õpetaja (vanemapuhkusel) aire.pajumaa@haabneeme.edu.ee
Tiina Link 8.d klassijuhataja, inimeseõpetuse õpetaja tiina.link@haabneeme.edu.ee
Hannele Kutser 6.e/8.e klassijuhataja hannele.kutser@haabneeme.edu.ee B206
Daria Pantazi 9.a klassijuhataja, inglise keele õpetaja daria.pantazi@haabneeme.edu.ee
Vivika Kupper 9.b klassijuhataja,  koolijuht vivika.kupper@haabneeme.edu.ee
Elle-Riin Ulfsak 9.c klassijuhataja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja elle-riin.ulfsak@haabneeme.edu.ee
Maarja Aavik ajalooõpetaja maarja.aavik@haabneeme.edu.ee
Kirke Aitsen kehalise kasvatuse õpetaja kirke.aitsen@haabneeme.edu.ee
Peedu Alas tehnoloogiaõpetaja peedu.alas@haabneeme.edu.ee B105/B106
Külli Alver vene keele õpetaja kylli.alver@haabneeme.edu.ee A317
Ülari Kais kehalise kasvatuse õpetaja, spordiklassi õpetaja (3.b) ylari.kais@haabneeme.edu.ee
Maret Laiv klassiõpetaja (vanemapuhkusel)
Hillar Ain Lauri matemaatikaõpetaja hillar.lauri@haabneeme.edu.ee
Reet-Ly Lindal eesti keele õpetaja reet-ly.lindal@haabneeme.edu.ee
Elo Lindström ajalooõpetaja, raamatukoguhoidja elo.lindstrom@haabneeme.edu.ee
Eva Link inglise keele õpetaja eva.link@haabneeme.edu.ee
Joosep Luts matemaatikaõpetaja joosep.luts@haabneeme.edu.ee
Jarno Nurm valikaine õpetaja jarno.nurm@haabneeme.edu.ee võimla
Bruno Nopponen ujumisõpetaja bruno.nopponen@viimsi.edu.ee ujula
Aire Pajumaa eesti keele ja kirjanduse õpetaja (vanemapuhkusel) aire.pajumaa@haabneeme.edu.ee
Ariel Kristel Pallo inglise keele õpetaja ariel.pallo@haabneeme.edu.ee
Sten Erik Prohhorov keemiaõpetaja stenerik.prohhorov@haabneeme.edu.ee
Maarika Puust käsitöö ja kodunduse õpetaja maarika.puust@haabneeme.edu.ee B109/B110
Marika Petti muusikaõpetaja marika.petti@haabneeme.edu.ee
Tiina Põder matemaatikaõpetaja tiina.poder@haabneeme.edu.ee
Diana Rannala inglise keele õpetaja diana.rannala@haabneeme.edu.ee
Kersti Randmer loodusõpetuse õpetaja kersti.randmer@haabneeme.edu.ee
Maido Saar rütmikaõpetaja maido.saar@viimsi.edu.ee aula
Aarne Saluveer muusikaõpetaja aarne.saluveer@haabneeme.edu.ee A321
Silver Silm füüsikaõpetaja silver.silm@haabneeme.edu.ee
Ksenia Škurko vene keele õpetaja ksenia.skurko@haabneeme.edu.ee
Bert Tippi kehalise kasvatuse õpetaja, spordiklassi õpetaja (2.b) bert.tippi@haabneeme.edu.ee võimla
Elle Toper eesti keele ja kirjanduse õpetaja elle.toper@haabneeme.edu.ee
Proomet Torga kunstiõpetaja, projektijuht proomet.torga@haabneeme.edu.ee
Kaspar Vaher kehalise kasvatuse õpetaja kaspar.vaher@haabneeme.edu.ee
Aime Veikesaar vene keele õpetaja aime.veikesaar@haabneeme.edu.ee
Innes Volkova vene keele õpetaja innes.volkova@haabneeme.edu.ee
Ülle Vänto loodusainete õpetaja ylle.vanto@haabneeme.edu.ee

 

 

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool