Õppekava

Haabneeme Kooli (edaspidi Kool) õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riikliku õppekava“ §24 lg3 alusel, Vabariigi valitsuse 20.10.2011.a. määruse nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“ §6 lg3 alusel.

Kooli õppekava on koolis õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. Küsimustes, mis ei ole kooli õppekavas sätestatud, lähtutakse Põhikooli riiklikust õppekavast. Kooli õppekava koostamisel on arvestatud piirkonna ja kogukonna vajadusi.

Kooli õppekava leiad SIIT.

Kooli õppekavade ainekava leiad SIIT.

© 2016 Haabneeme Kool