Koolitused

05.05, 15.05 ja 20.05.2020 toimus Haabneeme Koolis “Haabneeme Kooli uude juhtimisstruktuuri kaasatud õpetajate koolitusprogrammi” teine koolitustsükkel. Koolituse viisid läbi SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolitajad Koiu Tani-Jürisoo ja Ene Velström.


1. ja 2 märtsil 2020 toimus Haabneeme Koolis “Haabneeme Kooli uude juhtimisstruktuuri kaasatud õpetajate koolitusprogrammi” esimene koolitustsükkel. Koolituse viisid läbi SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolitajad Koidu Tani-Jürisoo ja Ene Velström.

 

 

 

 

 

Projekti “Uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri kujundamine kasvufaasis olevas Haabneeme Kooli õpetajate meeskonnas” raames toimub 28. augustil ja 25. septembril 2018. aastal kahepäevane koolitus „Meeskonnatöö organisatsioonis“

Haabneeme Kool kui õppijakeskne kaasav kogukonnakool vajab õpetajate meeskonda, kelle liikmed tegutsevad ühise eesmärgi nimel ja teadvustavad koostöö olemust ja sellega kaasnevaid eeliseid. Projektis osaleb vähemalt 90% kooli õpetajatest ja juhtkonnast. Projektis osalenud ja koolituse läbinud õpetajad on teadlikud meeskonna moodustamise arenguetappidest ning on valmis tegema meeskonnana eesmärgipärast koostööd.

Koolituse käigus moodustunud huvipõhised meeskonnagrupid teadvustavad koostöö olemust ja sellega kaasnevaid eeliseid:

 • osatakse kuulata teiste arvamusi ja tunnustada ning väärtustada üksteise erinevusi; – grupi liikmete võimetele ja oskustele vastava tööjaotuse väljakujunemine;
 • grupi enamust rahuldavate lahenduste otsimine probleemide lahendamseks;
 • avatud, pingevaba suhtlus;
 • kriitika on suunatud lahendustele, puuduvad emotsionaalsed hinnangud, mis on iseloomulikud konflikti faasile,
 • vastutus võetakse nii enda kui ka rühma tulemuste eest;
 • grupi liikmed märkavad tunnustavad teiste liikmete jõupingutusi ja panust;
 • üksteist matkitakse ja jäljendatakse, õpitakse üksteiselt ja julgetakse küsida abi.

 

 

 

 • Alammenüüd

 • Meie Facebookis

  Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool