Eelkooli õppekava

Koolieelse lasteasutuse seaduse (vv 18.02.1999) §2 lg 1 ja 2 kohaselt on alusharidus teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus. Kui vanemad soovivad enne kooliminekut tutvustada oma lapsele eesseisvat koolielu, võib lapse panna eelkooli. Eelkoolis õppimine on abiks kooliks ettevalmistusel, kuid eelkoolis õppimine ei ole lastele kohustuslik.

Eelkooli õppekava leiad SIIT.

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool