Dokumendid

Haabneeme Kool on tugeva ühtsustundega, paindlik, õppimist ja laia silmaringi väärtustav kogukonnakool. Järgneb viide Riigi Teataja viide Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“

© 2016 Haabneeme Kool