Õppenõukogu koosolekud

31.08.2023 toimus õppenõukogu koosolek nr 9

Kinnitatud päevakord:

 1. Täiendava õppetöö kokkuvõte
 1. Õppeaasta kokkuvõte ja tulemusele hinnangu andmine
 2. HEV õpilaste toetamine
 3. Koduõppe määramine
 4. 2023/24 õa eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine
 5. Õppekava muudatuste meeldetuletus
 6. Nutitahvlite kasutamise kord ja kokkulepped, ettepanekud uueks õppeaastaks
 7. Õpetajate esindaja valimine hoolekogusse
 8. Jooksvad küsimused

21.08.2023 toimus erakorraline õppenõukogu koosolek nr 8

Kinnitatud päevakord:

 1. 9. klassi lõpetamine

20.06.2023 toimus õppenõukogu koosolek nr 7

Kinnitatud päevakord:

 1. Täiendava õppetöö läbimine
 2. Tagasiside küsimustik
 3. Jooksvad küsimused

15.06.2023 toimus õppenõukogu koosolek nr 6

Kinnitatud päevakord:

 1. 9.klasside aastahinded ja lõpetamine
 1. Ainealased kiituskirjad
 2. Põhikooli lõpueksamid
 3. 9.kl õpilaste tänamine (õpilasesindus, aktiivne panus kooliellu)

09.06.2023 toimus õppenõukogu koosolek nr 5

Kinnitatud päevakord:

 1. Kokkuvõte III trimestrist ja õppeaastast
 2. Erisuste märkimine Stuudiumis
 3. Õpilase koolist väljaarvamine ning õpilase klassikursuse kordama jätmine
 4. Eksamitest
 5. Jooksvad küsimused

30.05.2023 toimus õppenõukogu koosolek nr 4

Kinnitatud päevakord:

 1. 9. klasside aastahinnete kokkuvõte
 2. Õuesõppepäevade korraldus
 3. Üldine info

09.03.2023 toimus õppenõukogu koosolek nr 3

Kinnitatud päevakord:

 1. Ülevaade 2022/2023 õ-a II trimestrist
 2. Muudatus kodukorras
 3. Muudatus hindamisjuhendis
 4. Üldine info

27.01.2023 toimus õppenõukogu koosolek nr 2

Kinnitatud päevakord:

 1. Ülevaade 2022/2023 õ-a I poolaastast

24.11.2022 toimus õppenõukogu koosolek nr 1

Kinnitatud päevakord:

 1. Ülevaade 2022/2023 õ-a I trimestrist
 2. Koduõppe rakendamine vastavalt vanema taotlusele
 3. Koduõppe lõpetamine
 4. Üldine info
 • Alammenüüd

 • Meie Facebookis

  Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool