Üldtööplaan

2022/2023. õa õppe- ja kasvatustööd toetavate sündmuste plaani ehk üldtööplaaniga saad tutvuda SIIN.

 

Plaanis võib tekkida muudatusi.

 

© 2016 Haabneeme Kool