Sisehindamine ja järelevalve

Haabneeme Koolis teostati alates 09.11.2021 haldusjärelevalvet  kooli ja kooli pidaja
Viimsi valla tegevuse õiguspärasuse üle.
Teavitusdokumendi leiad SIIT ja õiendi kinnituse SIIT.

Haabneeme Koolis teostati ajavahemikul19.09-23.09.2016 haldusjärelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse üle.
Teavitusdokumendi leiad SIIT ning õiendi kinnituse SIIT.
Haldusjärelevalvet üldhariduskooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee).

 

© 2016 Haabneeme Kool