Struktuur

Haabneeme Kooli juhib direktor, kelle nõuandvaks organiks on kooli juhtkond, kuhu kuuluvad õppejuhid ning HEV-koordinaator. Õpetajad on jaotunud aineühendustesse, mille juhid kuuluvad kooli laiendatud juhtkonda.

2023/2024. õppeaastal õpib koolis 562 õpilast 28 klassikomplektis. Koolis töötab kokku 79 inimest, kellest 70 on tegevpedagoogid.

Tugistruktuuri kuuluvad psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, eripedagoogid, abiõpetajad ja kooli medõde.

Kooli raamatukogu tööd koordineerib raamatukogutöötaja. Tehniliste seadmete korrashoiu ja efektiivse kasutamise tagab IT-spetsialist.

Moodustatud on vanematekogu, kuhu kuulub iga klassi esindaja, kelle hulgast on valitud kooli toimimist toetav hoolekogu.

Koolis on õpilasesindus, kuhu kuuluvad II ja III kooliastme õpilased.

 

 

 

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool