Meie kool

Haabneeme Kool on 1.septembrist 2017 Haridus- ja Teadusministri allkirjastatud koolitusloaga põhikool.

2016/2017 õppeaastal õppis Haabneeme Koolis 456 õpilast, klassikomplekte oli 19.
2017/2018 õppeaastal õppis Haabneeme Koolis 541 õpilast, klassikomplekte oli 23.
2018/2019 õppeaastal õpib Haabneeme Koolis 620 õpilast, klassikomplekte on 27.
2019/2020 õppeaastal õpib Haabneeme Koolis 666 õpilast, klassikomplekte on 31.
2020/2021 õppeaastal õpib Haabneeme Koolis 676 õpilast, klassikomplekte on 32.
2021/2022 õppeaastal õpib Haabneeme Koolis 634 õpilast, klassikomplekte on 31.
2022/2023 õppeaastal õpib Haabneeme Koolis 597 õpilast, klassikomplekte on 30.
2023/2024 õppeaastal õpib Haabneeme Koolis 562 õpilast, klassikomplekte on 28.

 

Kooli ajaloost

Haabneeme Kool asub Viimsi vallas Harjumaal. 2009. aastal ehitati Viimsi Keskkoolist 700 meetrit Randvere poole Randvere tee äärde koolimaja, mis sai Viimsi Kooli I ja II kooliastme õppehooneks. 1. septembril 2009 alustas Viimsi Kooli väikeses majas 13 klassikomplekti (Viimsi Keskkooli 2.- 3. klass).

Viie aasta jooksul kasutati õppehoone nimetamiseks erinevaid nimesid, viimatine oli Karulaugu õppehoone. Viimsi Keskkool kasvas suure kiirusega ja ühtset juhtimist kolmes erinevas õppehoones (vahepeal oli juurde ehitatud ka Randvere õppehoone) oli raske saavutada, seetõttu võttis Viimsi valla volikogu veebruaris 2014 vastu otsuse Viimsi Keskkooli õppehoonete eraldamise eraldiseisvateks koolideks. 6. septembril 2017 avati 3-korruseline juurdeehitus, millega sai kool juurde 1000 m2 pinda. Kool kujundati juurdeehituse valmides kolme aasta jooksul ümber 6-klassilisest koolist 9-klassiliseks põhikooliks.

 

Missioon ja visioon

Haabneeme Kooli missioon on aidata õpilasel igakülgselt areneda hoolivaks, vastutustundlikuks ja väärikaks kodanikuks, kellel on tugev eneseusk, analüüsioskus ja tahe arendada parimal võimalikul moel oma erilisust, annet ja loovust.

Haabneeme Kooli visioon on olla tugeva ühtsustundega, paindlik, õppimist ja laia silmaringi väärtustav kogukonnakool, kus väärikas ja kaaslasest lugupidav käitumine on oluline igale koolipere liikmele.

 

Väärtused

Haabneeme Kool on väike turvaline kodulähedane kool. Me peame oluliseks:

  • teadmishimu ja õppimisoskust – meie õpilased on avatud uutele teadmistele,
  • formaalsest hindest tähtsam on oskus ja tahtmine õppida;
  • austust ja lugupidamist – koolis valitseb viisakus, tähelepanelikkus ja hoolimine kõigi inimeste suhtes;
  • kooli kogukonda ja koostööd – koolis on tugev ühtsustunne, mis väljendub kooli ja kodu koostöös ning heades suhetes erinevate kogukondlike huvigruppidega.
  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool