Kohalikud ja rahvusvahelised projektid

Viimsi vallavalitsus on liitunud projektiga SchoolFood4Change, mille kandev eesmärk on muuta koolisöök populaarseks toidukorraks, mis on ühtaegu nii tervislik meie lastele kui ka meie planeedile.

Nelja-aastase (2022-2025) ELi rahastatava projekti eesmärk on viia lasteni teadmine, mida tähendab tervislikult ja seejuures säästvalt toitumine koolis, käsitledes samal ajal ka toitumisalast kasvatust nii hariduses kui arendades sotsiaalseid oskuseid lõunalauas.

Projekt kestab neli aastat ning seda rahastab Euroopa Liit. Selles osaleb kuni kaks miljonit last kokku 12 Euroopa riigist. Viimsi vallavalitsuse poolt veavad projekti lastekaitsespetsialist Laura Johanna Derkun ja haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruus.

Projektis osaleb 36 partnerit 12 riigist üle Euroopa (kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, teadusasutused ja ekspertorganisatsioonid).

Juhtpartner – ICLEI – Local Governments for Sustainability
Eesti partnerid on SEI Tallinn (Eesti juhtpartner), Tallinna linn ja Viimsi vald
Projekti rahastus: Horizon2020 Green Deal.

 

 

 

 

Projekti SchoolFood4Change ülevaade eesti keeles

Projekti meeskond Haabneeme Koolis:

Riin Peeters – “SchoolFood4Change” projekti töörühma eestvedaja

Birgit Raudsepp – klassiõpetaja

Dea Lepik – liikumisõpetaja

Tiina Link – loodusainete ja inimeseõpetuse õpetaja

Maarika Puust – käsitöö ja kodunduse õpetaja


VEPA METOODIKA

VEPA Käitumisoskuste Mäng Haabneeme Koolis

Alates 2019. aastast rakendatakse meie koolis VEPA Käitumisoksuste Mängu metoodikat, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengule. Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat peamiselt algkooli õpetajad. VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis rakendatakse VEPA metoodikat alates 2014/2015 õppeaastast. VEPA metoodika koolituse on läbinud rohkem kui 800 õpetajat enam kui 120 koolist üle Eesti.

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele eneseregulatsiooni. Eneseregulatsioon on oskuste kogum, mis hõlmab keskendumist, tähelepanu ümberlülitamist, paindlikkust, püsivust, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele, mis toetab laste sotsiaalset ja emotsionaalset kompetentsi.

2016-2018 aastatel Eestis läbiviidud VEPA metoodika mõju-uuring on tõestanud, et VEPA rakendamine vähendab käitumisprobleeme klassis ja parendab laste hakkamasaamist tunnis. Rohkem infot VEPA mõju-uuringu kohta leiab Tervise Arengu Instituudi noremteaduri Karin Streimanni esinemisest.

Arenenud eneseregulatsioon ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused omavad suurt mõju inimese käekäigule ja heaolule. Uuringutega on tõestatud, et VEPA rakendamine algklassides aitab ennetada sõltuvuste teket, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist noorte seas. Meie kooli jaoks on väga oluline VEPA metoodika tõhus ennetav mõju.

Lastele meeldivad kõige rohkem sellised VEPA elemendid nagu memmevigur, kiidud ja vepa hääled. Oleme üle kooli võtnud kasutusele… Oleme märganud, et tundides on vähem lärmi ning töökeskkond on paren, kuna kasutame vepa käemärke. Õpetajad on pannud tähele, et õpilastele väga meeldib VEPA metoodikat kasutada ning nad kasutavad ka iseseisvalt üksteisega mängides Vepa elemente (nt käemärgid). Meie kooli visioon on saada mitmekülgset haridust võimaldavaks turvalise keskkonnaga õpihimu ja koolirõõmu hoidvaks kooliks ja seetõttu on VEPA rakendamine selle eesmärgi täitumiseks meile väga suureks toeks.

Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul kolmepäevase koolituse ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes. Kui õpetajal on VEPA metoodika käes, siis ta võib seda rakendada veel mitme aasta jooksul, et pakkuda tuge erinevatele lastele ja luua oma klassis turvalist, sõbralikku ja õppimisele orienteeritud õhkkonda, nagu teevad seda kõik meie VEPA õpetajad. Meie koolist on VEPA metoodika lühikoolituse läbinud ka kooli juhtkond, mis aitab meie kooliperel lähtuda samadest põhimõtetest.

Rohkem informatsiooni VEPA metoodika kohta leiate VEPA kodulehelt ja Facebooki lehelt. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu.

Haabneeme Koolis rakendavad VEPA metoodikat:

Katrin Laurand, Kairi Lehtpuu, Anna Irjas-Kopli, Pille Tomingas

 

 

 


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on toetanud Haabneeme Kooli õpilaste osalemistloodusõppe programmides alates 2018.-2019. õppeaastast.
Igal õppeaastal on Haabneeme Kooli kõik esimesed klassid osalenud raba tutvustavas õppeprogrammis; teised klassid metsa tuvustavas loodusõppe programmis;
kolmandad klassid järve elanike tutvustavas loodusõppe programmis ja neljandad klassid metsaelanike tutvustav loodusõppe programmis.
2021.-2022. aastast on lisandunud viiendad klassid, kes  osalesid merd tutvustavas loodusõppe programmis.
Nelja õppeaasta toetuste eelarve kokku on 14 536.00 eurot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Haabneeme Kool on alustavat õpetajat toetav kool (2017. ja 2019. aasta peapreemia võitja)

Alustavat õpetajat toetav kool

 


2017. ning 2018. aastal saime Hariduse Infotehnoloogia SA-lt (HITSA) toetust robootikakomplektide ostmiseks. ProgeTiigri programmi kaudu soetati LEGO Mindstorms Education EV3 põhikomplektid koos akudega ning Edisoni robotid.

 

 

 

2016. aasta lõpul koostas Haabneeme Kooli meeskond digipeegel.ee keskkonna vahendusel ja HITSA meetme raames digiplaani, milles märgiti üles hetkeolukord ning püstitati eesmärgid lähitulevikuks. Plaaniga saab tutvuda SIIN.

 

Soovid meiega koostööd teha? Võta ühendust: kool@haabneeme.edu.ee (arendustegevus), proomet@haabneeme.edu.ee (projektid)

  • Alammenüüd

  • Meie Facebookis

    Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

© 2016 Haabneeme Kool