Alustavat õpetajat toetav kool 2019 on Haabneeme Kool!

UncategorizedAlustavat õpetajat toetav kool 2019 on Haabneeme Kool! kommenteerimine on välja lülitatud

29. märtsil anti meie koolile üle “Alustavat õpetajat toetav kool 2019” peapreemia. II preemia sai Tallinna Pääsküla Kool ning III preemia Tartu Veeriku Kool.
Hiljuti alustanud õpetajate tagasiside põhjal tunnustati koole, kus on antud märkimisväärne panus õpetajate sujuvaks ja edukaks õpetajatöö alguseks.
Haabneeme Kooli kohta tõid alustavad õpetajad esile, et seal on tõhusalt toimiv mentorsüsteem ning nad kogevad juhtkonna ja kolleegide järjepidevat huvi ja toetust. “Mulle määrati väga pädev mentor-õpetaja ja julgustati esitama kõikvõimalikke küsimusi. Juhtkond oli väga huvitatud minu käekäigust,” kirjutas üks oma kooli tunnustanud õpetajatest. “Meie mentorite elutarkus ja pühendumus on nakatav,” lisas teine. Mentoriga kohtumised on alustavatel õpetajatel iganädalased ja tagaside on kohene, mis annab uutele tulijatele võimaluse kiireks õppimiseks. Veel toodi esile nii kaasõpetajate kui ka juhtkonna liikmete rõõmsameelsust, avatust ja lahendustele suunatud suhtumist.
Täname meie elutarku, pühendunud ja rõõmsameelseid mentoreid Reet-Ly’d ja Küllit ning soovime alustavatele õpetajatele sujuvat õpetajatee algust.
Allikas: https://www.facebook.com/alustavatopetajattoetavkool/

© 2016 Haabneeme Kool