KOOLIJUHTIDE VAHETUS

UncategorizedKOOLIJUHTIDE VAHETUS kommenteerimine on välja lülitatud

PRESSITEADE

08.03.2017

27.03.2017 vahetavad 14 koolijuhti üle Eesti üheks päevaks oma töökoha

Haridus-ja Teadusministeeriumi ja SA Innove programmi „Alustavate koolijuhtide arenguprogrammi“ 1. lennu lõpetanud koolijuhid tegutsevad ka pärast arenguprogrammi lõppu. Sel õppeaastal kohtutakse iga kahe kuu tagant tänu SA Innove struktuuritoetuse „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“.

Pärast arenguprogrammi lõppu leppisid osalejad kokku, et kavatsetakse üksteist toetada ka edaspidi – koolijuht on mitmetes asjades majas üksi ning sageli on kõige parem arutada just nende kolleegidega, kes on jõudnud enda töös sama kaugele. Koos arutades tekib ühine nägemus hariduse arengusuundade kohta. Koos saab välja mõelda ka võimalused ning tööriistad kuidas neid muudatusi ellu viia, sest arvatavasti keegi meist on juba midagi alustanud või lõpetanud ning oskab oma kogemustest rääkida.

Alustavate koolijuhtide programm on seega loonud võimaluse, kus haridusjuhid erinevatest piirkondadest saavad õppida üksteise kogemustest ning jagavad endapoolseid häid praktikaid, mida on võimalik rakendada teistes koolides. Oleme olnud üksteisele toeks nii haridusstrateegiliste plaanide koostamisel kui ka majanduslike lahenduste optimeerimisel. Ühised arutelud koolitustel suunavad osalejaid uute ja mõjusate lahendusteni. Näeme käesolevas taotluses võimalust juba sünergiliselt töötava grupi ühisarutelude jätkamiseks läbi koolituste ja kohtumiste.

Erinevaid avaldatud artikleid ning koos koondatud mõtteid jagame oma vastloodud ja arenevas blogis saravadkoolijuhid.wordpress.comBlogis on ka näha, kes on teineteise koolide asendusdirektoriks 27. märtsil.

Koolivahetuse eesmärgiks on tutvuda teise kooli kultuuri ja kollektiiviga. Asendusdirektor teeb kõiki tegevusi, mida „kohalik“ direktor sh osaleb koosolekutel, ümarlaudadel jne. Asendusdirektoril ei ole allkirjaõigust teises koolis.

Koolijuhtide arenguprogrammist saab täpsemalt lugeda HTM-i kodulehelt https://www.hm.ee/et/tegevused/opetaja-ja-koolijuht/alustavate-koolijuhtide-arenguprogramm

 

Haabneeme Kooli tuli üheks päevaks juhtima Järva-Jaani Gümnaasiumi juht Raigo Prants.

© 2016 Haabneeme Kool